PRISER og praktisk informasjon

Jeg tilbyr: Individualterapi: kr. 800,- (60 minutter)

Adresse: Torvgaten 63, 1632 Gamle Fredrikstad.

Her finner du meg på googlemaps:

Telefon/sms: 95 93 34 78

E-post-adresse: gestaltterapeut@sivhansteen.no

Personvern: Jeg anbefaler å unngå å dele sensitiv informasjon på e-post eller sms. Dette er for å beskytte informasjon om deg og din helse i henhold til personvern og dine rettigheter som klient. Mer om personvern kan du lese her.

Betaling: Faktura sendes på mail etter terapi-timen.

Avbestilling: Avtalte timer må avbestilles innen kl. 12.00 dagen før oppsatt timeavtale. Timer som avbestilles etter dette klokkeslett vil bli fakturert i sin helhet.

Journal: Det skrives et kort arbeidsnotat etter hver time.

Taushetsplikt: Gestaltterapeuten opptrer lojalt i forhold til klienten og overholder taushetsplikten. Taushetsplikten gjelder også i forbindelse med veiledning og etter at terapien er avsluttet. Bare klienten kan gi samtykke til at opplysninger kan gis til andre. Etter straffelovens § 139 kan taushetsplikten brytes hvis en persons liv og helse er i fare, eller er til fare for andres liv og helse.

Klage på gestaltterapeuten: Norsk Gestaltterapeutisk Forenings (NGF) medlemmer er forpliktet til å utøve sin virksomhet i henhold til Etiske Prinsipper for Gestaltterapeuter, og til de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder. Dersom klienten mener at gestalterapeuten har opptrådt på en uetisk måte kan klienten klage til Norsk Gestaltterapeutisk Forening.

PEACE IN MY GARDEN – akvarell 2019