PRISER, praktisk informasjon, rammer og rettigheter for terapi

Individualterapi: kr. 975,- inkl mva. (60 minutter)

Gruppeterapi: Pris 650,- pr. pers pr. gang. Varighet: 3 timer. 10 ganger. Gruppa starter når minimum 3 deltagere er påmeldt. Maksimum antall deltakere er 6. Mer informasjon om grupper finner du HER (eller trykk på ‘Terapigrupper’ i menyen)

Adresse: Torvgaten 63, 1632 Gamle Fredrikstad, midt i Gamlebyen. Stort, lyst og luftig terapirom. Lett tilgjengelig med kollektivtrafikk (ferge, buss) i Fredrikstad og fra omkringliggende byer og tettsteder (Sarpsborg, Halden, Moss, Oslo osv.).

Her finner du meg på googlemaps:

Telefon/sms: 95 93 34 78

E-post: gestaltterapeut@sivhansteen.no

Torvgaten 63, 1632 GamleFredrikstad
Rammer for terapien og dine rettigheter som klient:

MEDLEMSKAP: Jeg er medlem av Norsk gestaltterapeutforening. Dette innebærer at jeg har sluttet meg til en rekke kvalitetssikrende ordninger som å motta veiledning på mitt arbeide og være ansvarsforsikret. Du oppfordres til å lese mer om gestaltterapi og gjeldende regler på www.ngfo.no

KLAGEADGANG: Som medlem er jeg forpliktet til å utøve min virksomhet i henhold til Etiske Prinsipper for gestaltterapeuter MNGF og til de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder. Dersom du/klienten mener at jeg /gestaltterapeuten har opptrådt på en uetisk måte kan du klage til Norsk gestaltterapeutforening (NGF). Les mer om klageordningen her.

TAUSHETSPLIKT: Jeg opptrer lojalt med mine klienter og overholder taushetsplikten. Taushetsplikten gjelder også i forbindelse med veiledning og etter at terapien er avsluttet. Bare du selv, eller den med foreldreansvar for mindreårige, kan gi samtykke til at opplysninger underlagt taushetsplikt kan gis til andre. Etter straffelovens § 139 kan taushetsplikten brytes hvis en persons liv eller helse er i fare, eller en person er til fare for andres liv eller helse.

PERSONVERN: Unngå å dele sensitiv informasjon om deg selv på e-post eller sms. Dette er for å beskytte informasjon om deg og din helse i henhold til personvern og dine rettigheter som klient. Eventuell kommunikasjon mellom timene, som inneholder sensitiv informasjon, skal foregå pr. brev, over telefon eller via kryptert kanal. Mer om personvern kan du lese i min PERSONVERNERKLÆRING, som du finner her.

SAMTYKKER: Personvernregelverket krever klientens samtykke til elektronisk kommunikasjon (e-post og sms). Samtykker kan når som helst trekkes tilbake ved å gi direkte beskjed til Gestaltterapeut MNGF Siv Johanne Hansteen på telefon, sms eller e-post. Andre samtykker kan bli aktuelle hvis du/klienten finner det hensiktsmessig at jeg har kontakt med  din fastlegelege, eller når du/klienten er under 18 år.

DOKUMENTASJON: Det føres journal fra våre møter. Jeg lagrer personopplysninger om deg og er derfor underlagt norsk personvernlovgiving. Se min personvernerklæring her.

BETALING: Pris: kr 975,- inkl. mva. per time á 60 minutter. Faktura sendes på e-post til deg i etterkant av terapi-timen. Timer avbestilt senere enn 24 timer før avtalt tid, må betales.

PEACE IN MY GARDEN – akvarell 2019