Linker

Om lover, retningslinjer og etiske prinsipper:

Om gestaltterapi-utdanning og yrket :

Om komplementær/alternativ behandling:

FRØ – akryl og kritt på papir