Terapigrupper:

Som gestaltterapeut MNGF følger jeg Etiske prinsipper for gestaltterapeuter tilsluttet NGF, som blant annet inneholder taushetsplikt:

Når gestaltterapeuten opptrer som gruppeleder, sørger han/hun/hen for at gruppemedlemmene forplikter seg til å ivareta taushet både om de opplysninger gruppemedlemmene mottar om hverandre og om det som skjer i gruppen.

I en terapigruppe har du ingen «plikt» til å si noe som du ikke ønsker. Du velger selv hva du vil å dele med de andre. Som terapeut legger jeg vekt på å bygge gjensidig tillit, trygghet og ivaretakelse.

TERAPIGRUPPE FOR MENN:

Tidspunkt: annenhver torsdag, kl 17-20

Gruppa starter opp ved 3 påmeldte.

Vi møtes hver 14. dag på følgende datoer vår 2023: 23. mars, 13. april, 27. april, 11. mai, 25. mai, 08. juni og 22. juni. Sommerferie. Gruppa kan fortsettes etter ferien hvis ønskelig. Datoer for høsten avtales med gruppa.

Maksimum 6 deltagere. 650,- pr gang pr person.

Deltakerne i gruppa binder seg for 6 ganger i første omgang fra første oppstartsdag med 3 eller flere deltakere. Oppstartsdato forskyves til den datoen 3 deltakere er påmeldt. Første faktura blir da på 3900,- (6×650,-).

Samtykke om taushetsplikt signeres av alle deltakere i gruppen.

TERAPIGRUPPE FOR GESTALTTERAPI-STUDENTER VED NGI (Norsk Gestaltinstitutt), og for søkere til samme sted:

TIDSPUNKT: Annenhver lørdag, kl. 12-15.

Gruppa starter opp ved 3 påmeldte og går over 10 ganger.

Maksimum 6 deltagere.

650,- pr gang pr person.

Deltakerne i gruppa binder seg for 6 ganger i første omgang fra første oppstartsdag der gruppa teller 3 eller flere. Studenter ved NGI kan ha 30 timer av de 70 obligatoriske terapitimene i gruppe. Gruppeterapien skal foregå over tid for å godkjennes.

Samtykke om taushetsplikt signeres av alle deltakere i gruppen.

Krav til egenterapi/læringsterapi (sakset fra Norsk Gestaltinstitutts hjemmeside og studieplanen for gestaltterapistudiet ):

Det er krav til 70 timer gestaltterapi under utdanningen. Ca. 50 av 70 timer skal være gjennomført i løpet av 1. og 2. studieår, altså før studenten starter med klientarbeid i 3. studieår. 30 timer av det totale timeantallet kan være gruppeterapi.
En terapitime utgjør 60 minutter.

Studenter som har gått i gestaltterapi hos Gestaltterapeut MNGF i løpet av de siste 12 månedene før oppstart på studiet, vil ved dokumentasjon få dette godkjent med inntil 20 timer av det totale kravet på 70 timer.

Egenterapi, individuelt og i gruppe
En viktig del av studentenes læreprosess er egenterapi. Gjennom dette lærer de å bli oppmerksomme på hvordan de påvirker og blir påvirket av andre. Der kan de bearbeide og videreutvikle sider ved seg selv som kan stå i veien for å møte klienter med åpenhet og empati. De lærer gjennom egen erfaring hvordan det er å bli møtt med respekt, engasjement og tillit, noe som er grunnleggende for å skape en helende terapeutisk relasjon. Studentens terapeut(er) fungerer dessuten som rollemodell.

Gestaltterapeut MNGF Siv Johanne Hansteen har inngang fra denne koselige bakgården midt i gamlebyen i Fredrikstad. Fra gaten går du inn en grønn port. Deretter opp stentrappen og opp i andre etasje. Velkommen i gestaltterapi!