Terapigrupper

Terapigruppe blir igangsatt når det er minimum 3 interesserte deltagere. Maksimum antall deltakere er 6. Ta kontakt hvis du er interessert i eller lurer på hvordan gestaltgrupper fungerer. Grupper møtes over tid slik at medlemmene kan bli trygge på hverandre og terapeuten. Gruppa har selvsagt taushetsplikt og jeg (terapeuten) fasiliterer og støtter prosessene. I en terapigruppe har du ingen «plikt» til å si noe som du ikke ønsker. Du velger selv hva du vil å dele med de andre. Som terapeut legger jeg vekt på å bygge gjensidig tillit, trygghet og ivaretakelse.

TIDSPUNKT: Nye datoer og ukedag avtales med deltakerne. Gruppa kan møtes på dagtid eller ettermiddag/kveld.

STED: Torvgaten 63, 1632 Gamle Fredrikstad. Midt i Gamlebyen. Kort vei fra tog og buss.

VARIGHET: 3 timer pr. gang over 10 uker eller over et lengre tidsrom (20 uker hvis vi møte hver 14 dag eller 10 mnd hvis vi møtes 1 gang pr mnd).

Maksimum 6 deltagere.

650,- pr gang pr person. 6500,- for alle 10 gangene. Snacks/enkel mat, drikke, kaffe, te i pausen er inkludert i prisen. Hyggelig bakgård og omgivelser i Gamlebyen med muligheter for kafebesøk og tur før eller etter gruppeterapien.

Som gestaltterapeut MNGF følger jeg Etiske prinsipper for gestaltterapeuter tilsluttet NGF, som blant annet inneholder taushetsplikt:

Når gestaltterapeuten opptrer som gruppeleder, sørger han/hun/hen for at gruppemedlemmene forplikter seg til å ivareta taushet både om de opplysninger gruppemedlemmene mottar om hverandre og om det som skjer i gruppen.

TERAPIGRUPPE FOR GESTALTTERAPI-STUDENTER VED NGI (Norsk Gestaltinstitutt), og for søkere til samme sted:

Jeg tilbyr også terapi-gruppe for gestaltterapistudenter ved Norsk Gestaltinstitutt (NGI).

TIDSPUNKT: Nye datoer og ukedag avtales med deltakerne i gruppa.

STED: Torvgaten 63, 1632 Gamle Fredrikstad. Midt i Gamlebyen. Kort vei fra tog og buss.

VARIGHET: 3 timer pr. gang over 10 uker eller over lengre tidsrom (20 uker hvis vi møte hver 14 dag eller 10 mnd hvis vi møtes 1 gang pr mnd).

Gruppa starter opp ved 3 påmeldte og går over 10 ganger.

Maksimum 6 deltagere.

650,- pr gang pr person. 6500,- for alle 10 gangene. Snacks/enkel mat, drikke, kaffe, te i pausen er inkludert i prisen. Hyggelig bakgård og omgivelser i Gamlebyen med muligheter for kafebesøk og tur før eller etter gruppeterapien.

Samtykke om taushetsplikt signeres av alle deltakere i gruppen.

Krav til egenterapi/læringsterapi (sakset fra Norsk Gestaltinstitutts hjemmeside og studieplanen for gestaltterapistudiet ):

Det er krav til 70 timer gestaltterapi under utdanningen. Ca. 50 av 70 timer skal være gjennomført i løpet av 1. og 2. studieår, altså før studenten starter med klientarbeid i 3. studieår. 30 timer av det totale timeantallet kan være gruppeterapi. Gruppeterapien skal foregå over tid for å godkjennes
En terapitime utgjør 60 minutter.

Studenter som har gått i gestaltterapi hos Gestaltterapeut MNGF i løpet av de siste 12 månedene før oppstart på studiet, vil ved dokumentasjon få dette godkjent med inntil 20 timer av det totale kravet på 70 timer.

Egenterapi, individuelt og i gruppe
En viktig del av studentenes læreprosess er egenterapi. Gjennom dette lærer de å bli oppmerksomme på hvordan de påvirker og blir påvirket av andre. Der kan de bearbeide og videreutvikle sider ved seg selv som kan stå i veien for å møte klienter med åpenhet og empati. De lærer gjennom egen erfaring hvordan det er å bli møtt med respekt, engasjement og tillit, noe som er grunnleggende for å skape en helende terapeutisk relasjon. Studentens terapeut(er) fungerer dessuten som rollemodell.