Gruppeterapi:

Som gestaltterapeut MNGF følger jeg Etiske prinsipper for gestaltterapeuter tilsluttet NGF, som blant annet inneholder taushetsplikt: Når gestaltterapeuten opptrer som gruppeleder, sørger han/hun/hen for at gruppemedlemmene forplikter seg til å ivareta taushet både om de opplysninger gruppemedlemmene mottar om hverandre og om det som skjer i gruppen.

I en terapigruppe har du ingen «plikt» til å si noe som du ikke ønsker. Du velger selv hva du vil å dele med de andre. Som terapeut legger jeg vekt på å bygge gjensidig tillit, trygghet og ivaretakelse.

TERAPIGRUPPE FOR MENN:

Oppstart: torsdag 26.januar 2023, kl 17-20

Gruppa starter opp ved 3 påmeldte.

Vi møtes hver 14. dag på følgende datoer: 26. januar, 09. februar, 23. februar, 09. mars, 23. mars, 13. april, 27. april, 11. mai, 25. mai, 08. juni og 22. juni.

Maksimum 6 deltagere. 650,- pr gang pr person.

Deltakerne i gruppa binder seg for 6 ganger i første omgang fra første oppstartsdag med 3 eller flere deltakere. Oppstartsdato forskyves til det er påmeldt 3 deltakere. Første faktura blir da på 3900,- (6×650,-).

Samtykke om taushetsplikt signeres av alle deltakere i gruppen.

TERAPIGRUPPE FOR GESTALTTERAPI-STUDENTER VED NGI (Norsk Gestaltinstitutt), og for søkere:

Oppstart: lørdag 21. januar 2023, kl. 12-15.

Vi møtes hver 14. dag, på følgende datoer: 21. januar, 04. februar, 18. februar, 04. mars, 18. mars, 01. april, 15. april, 29. april, 13. mai, 03. juni, 17. juni.

Maksimum 6 deltagere. 650,- pr gang pr person. Gruppa starter opp ved 3 påmeldte.

Deltakerne i gruppa binder seg for 6 ganger i første omgang fra første oppstartsdag der gruppa teller 3 eller flere. Studenter ved NGI kan ha 30 timer av de 70 obligatoriske terapitimene i gruppe. Gruppeterapien skal foregå over tid for å godkjennes. Jeg har satt opp 11 lørdager i vårsemesteret.

Samtykke om taushetsplikt signeres av alle deltakere i gruppen.

Krav til egenterapi/læringsterapi (sakset fra Norsk Gestaltinstitutts hjemmeside og studieplanen for gestaltterapistudiet ):

Det er krav til 70 timer gestaltterapi under utdanningen. Ca. 50 av 70 timer skal være gjennomført i løpet av 1. og 2. studieår, altså før studenten starter med klientarbeid i 3. studieår. 30 timer av det totale timeantallet kan være gruppeterapi.
En terapitime utgjør 60 minutter.

Studenter som har gått i gestaltterapi hos Gestaltterapeut MNGF i løpet av de siste 12 månedene før oppstart på studiet, vil ved dokumentasjon få dette godkjent med inntil 20 timer av det totale kravet på 70 timer.

Egenterapi, individuelt og i gruppe
En viktig del av studentenes læreprosess er egenterapi. Gjennom dette lærer de å bli oppmerksomme på hvordan de påvirker og blir påvirket av andre. Der kan de bearbeide og videreutvikle sider ved seg selv som kan stå i veien for å møte klienter med åpenhet og empati. De lærer gjennom egen erfaring hvordan det er å bli møtt med respekt, engasjement og tillit, noe som er grunnleggende for å skape en helende terapeutisk relasjon. Studentens terapeut(er) fungerer dessuten som rollemodell.

Gestaltterapeut MNGF Siv Johanne Hansteen har inngang fra denne koselige bakgården midt i gamlebyen i Fredrikstad. Fra gaten går du inn en grønn port. Deretter opp stentrappen og opp i andre etasje. Velkommen i gestaltterapi!