Om terapeuten: profesjonell faglig oppdatering, etiske forpliktelser, forsikring og medlemskap

Som klient skal du være trygg på at gestaltterapeuten du går til er medlem av Norsk gestaltterapeutforening (NGF) og European Association for Gestalt Therapy (EAGT) og dermed oppfyller kravene om faglig oppdatering, veiledning og egen-terapi, og følger de etiske retningslinjer og faglige krav foreningen har satt, i tråd med Norsk Forbund for psykoterapi (NFP) og European Association for Psychoterapy (EAP).

For mer informasjon om disse organisasjonene, se ‘Linker’.

Jeg er utdannet ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI), og deltar jevnlig i faglig veiledning med erfarne gestaltterapeuter og går til terapi hos gestaltterapeut MNGF. Jeg videreutdanner meg ved å delta på workshops, kurs og konferanser relevant for gestaltterapi-faget spesielt, og psykoterapi-faget generelt og holder meg oppdatert på ny og relevant forskning.

Norsk gestaltterapeutforening har et eget klageorgan: Faglig etisk råd (FER) med tilhørende forsikring for medlemmene og klienter. Les mer om rammene for terapien og dine rettigheter som klient her.

Foreningens hjemmeside er: ngfo.no. På hjemmesiden finner du også en oversikt over godkjente gestaltterapeuter i hele Norge: Finn terapeut.

(Klikker du på linken under så kommer du inn på min ngfo.no-profil)

Gestaltterapeuter MNGFs faglige forpliktelser er formulert og vedtatt ved «Strasbourg Declaration on Psychotherapy« som ble opprettet i 1990 og som NGF (Norsk gestaltterapeutforening) har knyttet seg til, sammen med NGFs faglige retningslinjer. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jeg er Registrert gestaltterapeut MNGF i Registeret for utøvere av alternativ behandling.

Dette er en kvalitetssikring for deg som klient. Det er bare utøvere som er medlem i en godkjent utøverorganisasjon om kan registreres i dette registeret. Helsedirektoratet er ansvarlig for godkjenning av de ulike utøverorganisasjonene. For gestaltterapeuter i Norge er dette Norsk gestaltterapeutforening, NGF. Godkjenningen krever forpliktende vedtekter og etiske retningslinjer, at terapeuten går regelmessig i veiledning, og at organisasjonen har en klageordning med tilhørende ansvarsforsikring som ivaretar klientenes og medlemmenes interesser.

Gestaltterapeut MNGF Siv Johanne Hansteen, Org. nr. 919954876 MVA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NGI utgir Norsk Gestalttidsskrift som er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, og utgis to ganger i året.

Jeg er også utdannet pedagog, kunstner og grafisk designer. Til daglig arbeider jeg vekselsvis med kunsten og terapipraksisen. Som kunstner arbeider jeg med maleri, tegning, leire, glass og collage. For å se min kunstner-hjemmeside www.sivjohannehansteen.wordpress.com, kan du trykke på dette symbolet:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FRØ, akryl og pastellkritt på linlerret. Format 69×69 cm.