Dritten kommer til overflaten

DRITTEN KOMMER TIL OVERFLATEN, 1X1 meter. Collage, akrylmaling.

Dette maleriet på 1×1 meter malte jeg underveis i min gestaltterapi-utdanning ved Norsk Gestaltinstitutt. Tittelen er inspirert av min prosess som gestaltterapeut-klient. For å bli terapeut kreves det at terapeuten selv går i terapi for å bli kjent med seg selv, jobbe prosessuelt med egne utfordringer, traumer og problemer, og ikke minst, kjenne hvordan det er å være klient. DRITTEN KOMMER TIL OVERFLATEN viser til min opplevelse av å møte ‘meg sjøl i døra’ og det å stå i ‘det som er’ når det er dritt. Prosess-arbeid kan være tungt og krevende, og sterke følelser kan vippe en helt ut av balanse for kortere eller lengre tid. Da er det viktig å ha en trygg og støttende terapeut til ‘å stå i det som ER’.