Cultivating uncertainty

CULTIVATING UNCERTAINTY, 1×1 meter, kull, akryl, oljemaling, pastellkritt.

Dette maleriet har tittelen CULTIVATING UNCERTAINTY, inspirert av en artikkel skrevet av den tyske gestaltterapeuten Frank-M. Staemmler (1994/1997).

Jeg har holdt på med dette maleriet i flere år, og jeg liker den lange prosessen, at det vokser fram… Jeg startet med akrylmaling og kull og fortsatte med oljemaling. Å kultivere usikkerhet, altså ‘å-ikke-vite’, ikke ha forutinntatt mening/holdning, er for meg et av kjerne-prinsippene både i kunsten og i gestaltterapi. I møte med en klient, som i møte med maleriet. Vi er hverandres omgivelser og dialogen kan begynne.

Staemmler, Frank-M. (1997) Cultivated Uncertainty – An attitude of Gestalt Therapists, British Gestalt Journal 6/1, 40-48)

Dritten kommer til overflaten

DRITTEN KOMMER TIL OVERFLATEN, 1X1 meter. Collage, akrylmaling.

Dette maleriet på 1×1 meter malte jeg underveis i min gestaltterapi-utdanning ved Norsk Gestaltinstitutt. Tittelen er inspirert av min prosess som gestaltterapeut-klient. For å bli terapeut kreves det at terapeuten selv går i terapi for å bli kjent med seg selv, jobbe prosessuelt med egne utfordringer, traumer og problemer, og ikke minst, kjenne hvordan det er å være klient. DRITTEN KOMMER TIL OVERFLATEN viser til min opplevelse av å møte ‘meg sjøl i døra’ og det å stå i ‘det som er’ når det er dritt. Prosess-arbeid kan være tungt og krevende, og sterke følelser kan vippe en helt ut av balanse for kortere eller lengre tid. Da er det viktig å ha en trygg og støttende terapeut til ‘å stå i det som ER’.