Siv Johanne Hansteen, gestaltterapeut MNGF, Fredrikstad

Adresse: Torvgaten 63, 1632 Gamle Fredrikstad. Sentralt i Gamlebyen

Telefon/sms: 95 93 34 78.

E-post-adresse: gestaltterapeut@sivhansteen.no

JEG HAR TIMER PÅ DAG- OG KVELDSTID!

For bestilling av terapi-time eller spørsmål om terapiformen, ta kontakt på sms, telefon eller mail.

Du trenger ikke henvisning og du får raskt time. Jeg har taushetsplikt. I henhold til ditt personvern (GDPR), bør du ikke dele sensitive helseopplysninger om deg selv pr mail eller sms.

Ønsker du å dele noe om deg selv, i forkant av eventuelt terapi-forløp, ta kontakt pr telefon eller hvis du vil, kan du legge igjen ditt navn og telefonnummer (på sms/mail), og at du ønsker å bli kontaktet, så ringer jeg deg tilbake for en uforpliktende samtale.

Smittevernet ivaretas til enhver tid i forhold til regjeringens oppdaterte retningslinjer.

Mer om rammene for terapien og dine rettigheter som klient finner du her: PRISER, praktisk informasjon, rammer og rettigheter for terapi

Min PERSONVERNERKLÆRING finner du her.

Mer om MINE forpliktelser som praktiserende gestaltterapeut finner du her.

‘Gestaltterapeut MNGF Siv Johanne Hansteen’ Org. nr. 919954876 MVA

Her finner du meg på googlemaps:
Gestaltterapeut MNGF Siv Johanne Hansteen har inngang fra denne koselige bakgården midt i gamlebyen i Fredrikstad. Fra gaten går du inn en grønn port. Deretter opp stentrappen og opp i andre etasje. Velkommen i gestaltterapi!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gestaltterapeut MNGF Siv Johanne Hansteen

GESTALTTERAPI er en retning innen klinisk psykoterapi som tydeliggjør hvordan vi i ulike relasjoner og situasjoner tilpasser oss omgivelsene.

Gestaltterapi er en fenomenologisk og eksistensiell form for psykoterapi utviklet som et alternativ til psykoanalysen av psykiater Frederick Perls, psykolog Laura Perls og sosiolog, poet og samfunnskritiker Poul Goodman på 1940-tallet. 

Gestaltterapi er en prosessorientert og eksperimentell terapi-form. Terapiformen bygger på blant annet eksistensialisme, zen-buddhisme, gestalt-psykologi og felt-teori

Gestalt betyr ‘form’ eller ‘helhet’ og viser blant annet til at terapiformen legger like stor vekt på det kroppslige, kognitive og emosjonelle. Dette har følger for hvordan terapeuten og klienten arbeider i terapirommet. Det handler både om ordene som blir sagt, det emosjonelle samværet og fornemmelsene i kroppen. Blir jeg forstått? Er det trygt nok her til at jeg kan forsøke ut andre sider av meg selv?

Gestaltterapiens metode er fenomenologisk. Gestaltterapeuten ser ikke på klienten som ‘syk’ eller at noe er ‘feil’, og skal ‘fikses’, men på hvordan klienten tilpasser seg omgivelsene innenfor de rammer som livet har gitt og gir, gjennom hele livsløpet. Terapeuten tar utgangspunkt i klientens subjektive erfaringer og opplevelser, og møter klienten med åpen interesse og autentiske tilbakemeldinger, søker å bygge tillit og skape et trygt rom der klienten kan utforske nye måter ‘å være i verden’ på. Terapeuten støtter prosessen ut i fra hvordan klientens behov og omgivelser endrer seg i løpet av terapien, og terapi-relasjonen utvikler seg.

Det legges vekt på at klienten blir bevisstgjort egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at han/hun/hen tydeligere, uten å bli fortolket eller dømt, kan se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale og eksperimenter.

Et av målene i terapi er økt oppmerksomhet/bevissthet, som igjen kan gir nye erfaringer og flere valgmuligheter. Gestaltterapeuten er oppmerksom på hvordan situasjonen (feltet) utspiller seg og tror ikke på å presse fram forandringer.

Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er relasjonen. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er involvert i et jeg – du forhold til klienten.

Hvordan en gestaltterapeut arbeider: 
Her og nå

Terapeuten etterspør eller kontakter klientens umiddelbare erfaringer i terapisituasjonen.

Med kontakt som prosess

Terapeuten sørger for å skape sammen med klienten en situasjon (et felt) der de sammen utforsker hvordan de påvirker hverandre.

Med en utforskende innstilling

Terapeuten arbeider med det som oppstår i møtet med klienten som grunnlag for å utforske (eksperimentere) med mål om økt oppmerksomhet om oss selv i relasjon til omgivelsene. 

Videre fremmer gestaltterapeuten:
  • Dialogisk samspill
  • Oppmerksomhet på fenomener som oppstår i samspillet
  • Bevissthet om kroppsliggjort erfaring og tilstander (’taus kunnskap’ eller ’det tatt for gitte’)
  • Sensitiv oppmerksomhet om hva som kommer fra situasjonen (feltet) som skapes mellom oss
  • Oppmerksomhet om hvordan kontakt og tilbaketrekning finner sted i situasjon og relasjon
  • Utforskende (eksperimentell) holdning

KILDE: Norsk gestaltterapeutforening, ngfo.no

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Her kan du se filmen «Mitt yrke: Gestaltterapeut». Filmen er laget av NGI (Norsk Gestaltinstitutt) og NGF (Norsk gestaltterapeutforening) i samarbeid med NRK som en del av serien ‘Mitt yrke’. Filmen ligger på www.nrk.no og på utdanningsetatens hjemmeside www.utdanning.no og på YouTube:

. . .

LANDSKAP – akvarell – Siv Hansteen 2019