Siv Johanne Hansteen, gestaltterapeut MNGF, Fredrikstad

Adresse: Torvgaten 63, 1632 Gamle Fredrikstad.

Telefon/sms: 95 93 34 78.

E-post-adresse: gestaltterapeut@sivhansteen.no

JEG HAR LEDIGE TIMER PÅ DAG- OG KVELDSTID!

Ta kontakt på sms, telefon eller mail. Du trenger ikke henvisning og du får raskt time. Lurer du på hvordan gestaltterapi foregår og om det er noe for deg, kan du ringe og få mer informasjon fra meg på 95933478 på hverdager, eller sende mail til gestaltterapeut@sivhansteen.no. Om du ønsker kan du legge igjen ditt telefonnummer og så kan jeg ringe deg tilbake.

Jeg har taushetsplikt. Smittevern ift Covid 19 ivaretas.

Her finner du meg på googlemaps, facebook og instagram:

Personvernerklæring for ‘Gestaltterapeut MNGF Siv Johanne Hansteen’ Org. nr. 919954876 finner du her.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gestaltterapeut MNGF Siv Johanne Hansteen

GESTALTTERAPI er en ikke-medisinsk, eksistensiell og humanistisk terapiform. Terapiformen er opplevelses- og prosessorientert.

Gestalt betyr ‘form’ eller ‘helhet’ og viser blant annet til at terapiformen er helhetlig og legger like stor vekt på det kroppslige, kognitive og emosjonelle. Det betyr også at individet i sine gitte omgivelser ses på som en helhet med disse omgivelsene, og tilpasser seg kreativt i forhold til omgivelsene gjennom hele livsløpet.

Dette har følger for hvordan terapeuten og klienten arbeider i terapirommet. For eksempel ser ikke gestaltterapeuten på klienten som ‘syk’ eller at noe er ‘feil’, og skal ‘fikses’, men ser på hvordan klienten kreativt tilpasser seg i livet i forhold til seg selv og sine omgivelser innenfor de rammer som livet har gitt og gir.

Gestaltterapeuten er oppmerksom på hvordan situasjonen (feltet) utspiller seg og tror ikke på å presse fram forandringer. Det legges vekt på at klienten blir bevisstgjort egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at han/hun/hen tydeligere, uten å bli fortolket eller dømt, kan se seg selv og sine valg.

Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale og eksperimenter. Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er relasjonen. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er involvert i et jeg – du forhold til klienten.

Hvordan en gestaltterapeut arbeider: 
Her og nå

Terapeuten etterspør eller kontakter klientens umiddelbare erfaringer i terapisituasjonen.

Med kontakt som prosess

Terapeuten sørger for å skape sammen med klienten en situasjon (et felt) der de sammen utforsker hvordan de påvirker hverandre.

Med en utforskende innstilling

Terapeuten arbeider med det som oppstår i møtet med klienten som grunnlag for å utforske (eksperimentere) med mål om økt oppmerksomhet om oss selv i relasjon til omgivelsene. 

Videre fremmer gestaltterapeuten:
  • Dialogisk samspill
  • Oppmerksomhet på fenomener som oppstår i samspillet
  • Bevissthet om kroppsliggjort erfaring og tilstander (’taus kunnskap’ eller ’det tatt for gitte’)
  • Sensitiv oppmerksomhet om hva som kommer fra situasjonen (feltet) som skapes mellom oss
  • Oppmerksomhet om hvordan kontakt og tilbaketrekning finner sted i situasjon og relasjon
  • Utforskende (eksperimentell) holdning

Fra Norsk gestaltterapeutforening, ngfo.no

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jeg er medlem (MNGF) i Norsk gestaltterapeutforening (NGF). Norsk gestaltterapeutforening er gestaltterapeutenes fagforbund i Norge.

Som klient skal du være trygg på at gestaltterapeuten du går til er medlem av NGF og dermed oppfyller kravene om faglig oppdatering, veiledning og egen-terapi, og følger de etiske retningslinjer foreningen har satt. Foreningen har et eget klageorgan FER (Faglig etisk råd) med tilhørende forsikring for medlemmene og klienter.

Foreningens hjemmeside er: ngfo.no. På hjemmesiden finner du også en oversikt over godkjente gestaltterapeuter i hele Norge: Finn terapeut.

(Klikker du på linken under så kommer du inn på min ngfo.no-profil)

Gestaltterapeuter MNGFs faglige forpliktelser er formulert og vedtatt ved «Strasbourg Declaration on Psychotherapy» som ble opprettet i 1990 og som NGF har knyttet seg til, sammen med NGFs faglige retningslinjer. Se Linker for mer info.

NGF er medlem av Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP), European Association for Gestalt Therapy (EAGT) og European Association for Psychotherapy (EAP).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jeg er utdannet gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI), og i veiledning og terapi hos erfarne og godkjente gestaltterapeuter / gestaltveiledere. Studiet i Gestaltterapi er en NOKUT-godkjent praktisk og teoretisk, forskningsbasert fagutdannelse anerkjent av den europeiske organisasjonen for psykoterapi EAP og den europeiske organisasjonen for gestaltterapi, EAGT.

NGI utgir Norsk Gestalttidsskrift som er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, og utgis to ganger i året.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jeg er også utdannet pedagog, kunstner og grafisk designer. Jeg lager kunst ved siden av å drive min terapipraksis. Linker til min kunst på WordPress, Instagram og Facebook:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Her kan du se filmen «Mitt yrke: Gestaltterapeut». Filmen er laget av NGI (Norsk Gestaltinstitutt) og NGF (Norsk gestaltterapeutforening) i samarbeid med NRK som en del av serien ‘Mitt yrke’. Filmen ligger på www.nrk.no og på utdanningsetatens hjemmeside www.utdanning.no og på YouTube:

. . .

Gestaltterapi bygger på et verdigrunnlag, forankret i menneskerettighetene, der mennesker anses som frie, unike individer som alle har det samme menneskeverd. Gestaltterapeuten skal vise respekt overfor samtalepartnerens velferd, integritet, verdighet og autonomi. Dette skal gjelde uavhengig av tro/livsanskuelse, etnisk tilhørighet, kjønn, kjønnsidentitet, seksuell legning, alder, funksjonshemming eller sosial status. Gestalterapeuter er forpliktet til å drive virksomhet og behandling i henhold til norsk lovgivning.

Fra Norsk Gestaltterapeutforeningen ngfo.no

LANDSKAP – akvarell – Siv Hansteen 2019