Siv Johanne Hansteen, gestaltterapeut MNGF, Gamlebyen Gestaltterapi, Fredrikstad

Adresse: Kirkegaten 32A, 1632 Gamle Fredrikstad.

Telefon/sms: 95 93 34 78.

E-post-adresse: gestaltterapeut@sivhansteen.no

LEDIGE TIMER DAG OG KVELD!

Ta kontakt for avtale eller om du har spørsmål om terapi.

Smittevernshensyn ift Covid 19 ivaretas.

Jeg har taushetsplikt.

Du trenger ikke henvisning og du får raskt time.

Min personvernerklæring for virksomheten finner du her.

Org. nr. 919954876. ‘Gestaltterapeut MNGF Siv Johanne Hansteen’

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gestaltterapi er ikke-medisinsk, prosessorientert, fenomenologisk og eksperimentell (utforskende). Gestaltterapi er en av flere modaliteter innen faget psykoterapi/samtaleterapi, og regnes som en eksistensiell og humanistisk form for psykoterapi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jeg er medlem (MNGF) i Norsk gestaltterapeutforening (NGF)

Norsk gestaltterapeutforening er gestaltterapeutenes fagforbund i Norge. Som klient skal du være trygg på at gestaltterapeuten du går til er medlem av NGF og dermed oppfyller kravene om faglig oppdatering, veiledning og egen-terapi, og følger de etiske retningslinjer foreningen har satt. Foreningen har et eget klageorgan (Faglig etisk råd: FER) med tilhørende forsikring for medlemmene og klienter. Foreningens hjemmeside er: ngfo.no. På hjemmesiden finner du også en oversikt over godkjente gestaltterapeuter i hele Norge: Finn terapeut.

Gestaltterapeuter, MNGFs faglige forpliktelser er formulert og vedtatt ved «Strasbourg Declaration on Psychotherapy» som ble opprettet i 1990 og som NGF har knyttet seg til, sammen med NGFs faglige retningslinjer. Se Linker for mer info.

NGF er medlem av Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP), European Association for Gestalt Therapy (EAGT) og European Association for Psychotherapy (EAP). NGF utgir magasinet Gestaltterapeuten (tidl. Magasinet Gestalt)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gestaltterapeut MNGF Siv Johanne Hansteen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Du finner meg også på Facebook og Instagram:

Jeg er utdannet gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI), og i veiledning og terapi hos erfarne og godkjente gestaltterapeuter / gestaltveiledere. Studiet i Gestaltterapi er en NOKUT-godkjent praktisk og teoretisk, forskningsbasert fagutdannelse anerkjent av den europeiske organisasjonen for psykoterapi EAP og den europeiske organisasjonen for gestaltterapi, EAGT. NGI utgir Norsk Gestalttidsskrift som er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, og utgis to ganger i året.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hvordan en gestaltterapeut arbeider: 

Gestaltterapi er en ikke-medisinsk, eksistensiell og humanistisk terapiform. Terapiformen er opplevelses- og prosessorientert.

Gestaltterapeuten er oppmerksom på hvordan situasjonen (feltet) utspiller seg og tror ikke på å presse fram forandringer. Det legges vekt på at klienten blir bevisstgjort egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at han/hun/hen tydeligere, uten å bli fortolket eller dømt, kan se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale og eksperimenter. Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er relasjonen. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er involvert i et jeg – du forhold til klienten.

Her og nå

Terapeuten etterspør eller kontakter klientens umiddelbare erfaringer i terapisituasjonen.

Med kontakt som prosess

Terapeuten sørger for å skape sammen med klienten en situasjon (et felt) der de sammen utforsker hvordan de påvirker hverandre.

Med en utforskende innstilling

Terapeuten arbeider med det som oppstår i møtet med klienten som grunnlag for å utforske (eksperimentere) med mål om økt oppmerksomhet om oss selv i relasjon til omgivelsene. 

Videre fremmer gestaltterapeuten:
  • Dialogisk samspill
  • Oppmerksomhet på fenomener som oppstår i samspillet
  • Bevissthet om kroppsliggjort erfaring og tilstander (’taus kunnskap’ eller ’det tatt for gitte’)
  • Sensitiv oppmerksomhet om hva som kommer fra situasjonen (feltet) som skapes mellom oss
  • Oppmerksomhet om hvordan kontakt og tilbaketrekning finner sted i situasjon og relasjon
  • Utforskende (eksperimentell) holdning

Fra Norsk gestaltterapeutforening, ngfo.no

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jeg er også utdannet pedagog, kunstner og grafisk designer. Jeg lager kunst ved siden av å drive min terapipraksis. Linker til min kunst på WordPress, Instagram og Facebook:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Her kan du se filmen «Mitt yrke: Gestaltterapeut». Filmen er laget av NGI og NGF i samarbeid med NRK som en del av serien ‘Mitt yrke’. Filmen ligger på www.nrk.no og på utdanningsetatens hjemmeside www.utdanning.no :

. . .

Gestaltterapi bygger på et verdigrunnlag, forankret i menneskerettighetene, der mennesker anses som frie, unike individer som alle har det samme menneskeverd. Gestaltterapeuten skal vise respekt overfor samtalepartnerens velferd, integritet, verdighet og autonomi. Dette skal gjelde uavhengig av tro/livsanskuelse, etnisk tilhørighet, kjønn, kjønnsidentitet, seksuell legning, alder, funksjonshemming eller sosial status. Gestalterapeuter er forpliktet til å drive virksomhet og behandling i henhold til norsk lovgivning.

Fra Norsk Gestaltterapeutforeningen ngfo.no

LANDSKAP – akvarell – Siv Hansteen 2019