Siv Johanne Hansteen, gestaltterapeut MNGF, Fredrikstad

Adresse: Torvgaten 63, 1632 Gamle Fredrikstad. Sentralt i Gamlebyen

Telefon/sms: 95 93 34 78.

E-post-adresse: gestaltterapeut@sivhansteen.no

JEG HAR LEDIGE TIMER PÅ DAG- OG KVELDSTID!
Smittevernet ivaretas til enhver tid i forhold til regjeringens oppdaterte retningslinjer.

For bestilling av terapi-time, ta kontakt på sms, telefon eller mail. Om du ønsker, kan du legge igjen ditt telefonnummer og så ringer jeg deg tilbake for en uforpliktende samtale.

Lurer du på hvordan gestaltterapi foregår, og om det er noe for deg, kan du ringe og få mer informasjon fra meg på 95933478 eller legge igjen melding, talesvar eller sende en e-post, så tar jeg kontakt.

Du trenger ikke henvisning og du får raskt time. Jeg har taushetsplikt og smittevernet er ivaretatt.

Mer om rammene for terapien og dine rettigheter som klient finner du her: PRISER og praktisk informasjon

Min PERSONVERNERKLÆRING finner du her.

‘Gestaltterapeut MNGF Siv Johanne Hansteen’ Org. nr. 919954876

Her finner du meg på googlemaps, facebook og instagram:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gestaltterapeut MNGF Siv Johanne Hansteen

GESTALTTERAPI er en retning innen klinisk psykoterapi som tydeliggjør hvordan vi i ulike relasjoner og situasjoner tilpasser oss omgivelsene.

Gestaltterapi er en humanistisk, opplevelsesbasert og prosessorientert psykoterapi i gruppen av praktiske former for psykoterapi som har filosofiske forankringer i eksistensfilosofi, fenomenologi og hermeneutikk.

Gestalt betyr ‘form’ eller ‘helhet’ og viser blant annet til at terapiformen er helhetlig og dermed legger like stor vekt på det kroppslige, det kognitive og det emosjonelle. Dette har følger for hvordan terapeuten og klienten arbeider i terapirommet. Det handler både om ordene som blir sagt, det emosjonelle samværet og fornemmelsene i kroppen. Blir jeg forstått? Er det trygt nok her til at jeg kan forsøke ut andre sider av meg selv? Gestaltterapeuten ser ikke på klienten som ‘syk’ eller at noe er ‘feil’, og skal ‘fikses’, men ser på hvordan klienten tilpasser seg i livet i forhold til seg selv og omgivelsene innenfor de rammer som livet har gitt og gir, gjennom hele livsløpet.

Gestaltterapi tar utgangspunkt i individets subjektive erfaringer og opplevelser, og terapeuten møter klienten med åpen interesse og autentiske tilbakemeldinger, søker å bygge tillit og skape et trygt rom der klienten kan utforske nye måter ‘å være i verden’ på. Med fenomenologisk tilnærming og oppmerksomhet på hvordan klienten ‘er i verden’, gir terapeuten støtte i prosessen, alt ettersom klientens behov og omgivelser endrer seg i løpet av terapien, og terapi-relasjonen utvikler seg.

Et av målene i terapi er økt oppmerksomhet, bevissthet og innsikt som igjen kan gi muligheter for ulike valg om ansvar, beskyttelse og nye utfordringer. Gestaltterapeuten er oppmerksom på hvordan situasjonen (feltet) utspiller seg og tror ikke på å presse fram forandringer. Det legges vekt på at klienten blir bevisstgjort egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at han/hun/hen tydeligere, uten å bli fortolket eller dømt, kan se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale og eksperimenter.

Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er relasjonen. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er involvert i et jeg – du forhold til klienten.

Hvordan en gestaltterapeut arbeider: 
Her og nå

Terapeuten etterspør eller kontakter klientens umiddelbare erfaringer i terapisituasjonen.

Med kontakt som prosess

Terapeuten sørger for å skape sammen med klienten en situasjon (et felt) der de sammen utforsker hvordan de påvirker hverandre.

Med en utforskende innstilling

Terapeuten arbeider med det som oppstår i møtet med klienten som grunnlag for å utforske (eksperimentere) med mål om økt oppmerksomhet om oss selv i relasjon til omgivelsene. 

Videre fremmer gestaltterapeuten:
  • Dialogisk samspill
  • Oppmerksomhet på fenomener som oppstår i samspillet
  • Bevissthet om kroppsliggjort erfaring og tilstander (’taus kunnskap’ eller ’det tatt for gitte’)
  • Sensitiv oppmerksomhet om hva som kommer fra situasjonen (feltet) som skapes mellom oss
  • Oppmerksomhet om hvordan kontakt og tilbaketrekning finner sted i situasjon og relasjon
  • Utforskende (eksperimentell) holdning

KILDE: Norsk gestaltterapeutforening, ngfo.no

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jeg er medlem (MNGF) i Norsk gestaltterapeutforening (NGF). Norsk gestaltterapeutforening er gestaltterapeutenes fagforening i Norge. Gjennom mitt medlemskap i Norsk gestaltterapeutforening (NGF) er jeg også tilsluttet paraplyorganisasjonen Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP), som igjen er tilsluttet European Association for Gestalt Therapy (EAGT) og European Association for Psychotherapy (EAP). For mer informasjon om disse organisasjonene, se ‘Linker’.

Som klient skal du være trygg på at gestaltterapeuten du går til er medlem av NGF og dermed oppfyller kravene om faglig oppdatering, veiledning og egen-terapi, og følger de etiske retningslinjer og faglige krav foreningen har satt, i tråd med EAP (den europeiske organisasjonen for psykoterapeuter).

Norsk gestaltterapeutforening har et eget klageorgan: Faglig etisk råd (FER) med tilhørende forsikring for medlemmene og klienter. Les mer om rammene for terapien og dine rettigheter som klient her.

Foreningens hjemmeside er: ngfo.no. På hjemmesiden finner du også en oversikt over godkjente gestaltterapeuter i hele Norge: Finn terapeut.

(Klikker du på linken under så kommer du inn på min ngfo.no-profil)

Gestaltterapeuter MNGFs faglige forpliktelser er formulert og vedtatt ved «Strasbourg Declaration on Psychotherapy« som ble opprettet i 1990 og som NGF har knyttet seg til, sammen med NGFs faglige retningslinjer. Se Linker for mer info.

Norsk Forbund for Psykoterapi
European Association for Gestalt Therapy
European Association for Psychotherapy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jeg er Registrert gestaltterapeut MNGF i Registeret for utøvere av alternativ behandling.

Dette er en kvalitetssikring for deg som klient. Det er bare utøvere som er medlem i en godkjent utøverorganisasjon om kan registreres i dette registeret. Helsedirektoratet er ansvarlig for godkjenning av de ulike utøverorganisasjonene. For gestaltterapeuter er dette: Norsk gestaltterapeutforening, NGF. Godkjenningen krever forpliktende vedtekter og etiske retningslinjer, at terapeuten går regelmessig i veiledning, og at organisasjonen har en klageordning med tilhørende ansvarsforsikring som ivaretar klientenes og medlemmenes interesser. Du kan lese mer om dette her.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jeg er utdannet gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI), og i veiledning og terapi hos erfarne og godkjente gestaltterapeuter / gestaltveiledere. Studiet i Gestaltterapi er en NOKUT-godkjent praktisk og teoretisk, forskningsbasert fagutdannelse anerkjent av den europeiske organisasjonen for psykoterapi EAP og den europeiske organisasjonen for gestaltterapi, EAGT.

NGI utgir Norsk Gestalttidsskrift som er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, og utgis to ganger i året.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jeg er også utdannet pedagog, kunstner og grafisk designer. Jeg er kunstner ved siden av min terapipraksis. Jeg jobber med maleri, tegning, leire, glass og collage. Linker til min kunstner-hjemmeside www.sivjohannehansteen.wordpress.com, samt mine kontoer på Instagram og Facebook kommer du til ved å trykke på symbolene:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Her kan du se filmen «Mitt yrke: Gestaltterapeut». Filmen er laget av NGI (Norsk Gestaltinstitutt) og NGF (Norsk gestaltterapeutforening) i samarbeid med NRK som en del av serien ‘Mitt yrke’. Filmen ligger på www.nrk.no og på utdanningsetatens hjemmeside www.utdanning.no og på YouTube:

. . .

Gestaltterapi bygger på et verdigrunnlag, forankret i menneskerettighetene, der mennesker anses som frie, unike individer som alle har det samme menneskeverd. Gestaltterapeuten skal vise respekt overfor samtalepartnerens velferd, integritet, verdighet og autonomi. Dette skal gjelde uavhengig av tro/livsanskuelse, etnisk tilhørighet, kjønn, kjønnsidentitet, seksuell legning, alder, funksjonshemming eller sosial status. Gestalterapeuter er forpliktet til å drive virksomhet og behandling i henhold til norsk lovgivning.

Fra Norsk Gestaltterapeutforeningen ngfo.no

LANDSKAP – akvarell – Siv Hansteen 2019