Siv Johanne Hansteen, gestaltterapeut MNGF, Fredrikstad, individual- og gruppeterapi

Adresse: Torvgaten 63, 1632 Gamle Fredrikstad. Sentralt i Gamlebyen

Telefon/sms: 95 93 34 78.

E-post: gestaltterapeut@sivhansteen.no

Jeg tilbyr: Individualterapi og terapigrupper.

Individual-terapi:

For bestilling av individuell terapi-time, ta kontakt på sms, telefon eller via mail. Jeg svarer senest i løpet av neste arbeidsdag på sms/mail eller ringer deg tilbake om du ønsker det (legg igjen beskjed på sms/tlf-svarer eller mail).

Du trenger ikke henvisning og du får raskt time. Jeg har taushetsplikt. I henhold til ditt personvern (GDPR), bør du ikke dele sensitive helseopplysninger om deg selv pr mail eller sms.

Ønsker du å dele noe om deg selv, i forkant av eventuelt terapi-forløp, ta kontakt pr telefon eller hvis du vil, kan du legge igjen ditt navn og telefonnummer (på sms/mail), og at du ønsker å bli kontaktet, så ringer jeg deg tilbake for en uforpliktende samtale.

Terapi-grupper:

Terapi-gruppe blir igangsatt når det er minimum 3 interesserte deltagere. Ta kontakt hvis du er interessert i eller lurer på noe om grupper og gestaltterapi. Terapigrupper går over et lengre tidsrom slik av gruppemedlemmene kan bli trygge på hverandre og på terapeuten. Gruppemedlemmene har taushetsplikt og terapeuten fasiliterer og støtter prosessene.

TIDSPUNKT: Nye datoer og ukedag avtales med deltakerne. Gruppa kan møtes på dagtid eller ettermiddag/kveld.

STED: Torvgaten 63, 1632 Gamle Fredrikstad. Midt i Gamlebyen. Gratis parkering i gåavstand. Kort vei fra tog og buss.

VARIGHET: 3 timer pr. gang over 10 uker eller over et lengre tidsrom (20 uker hvis vi møte hver 14 dag eller 10 mnd hvis vi møtes 1 gang pr mnd).

Maksimum 6 deltagere.

650,- pr gang pr person. 6500,- for alle 10 gangene. Snacks/enkel mat, drikke, kaffe, te i pausen er inkludert i prisen. Hyggelig bakgård og omgivelser i Gamlebyen med muligheter for kafebesøk og tur før eller etter gruppeterapien.

Jeg tilbyr også terapi-gruppe for gestaltterapistudenter ved Norsk Gestaltinstitutt fra august/september 2023. Terapistudenter ved NGI kan ta 30 timer av de obligatoriske 70 timene i terapi som gruppeterapi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gestaltterapeuter MNGF er forpliktet gjennom sitt medlemskap i Norsk gestaltterapeutforening (NGF) og Norsk forbund for psykoterapi (NFP), og å jevnlig gå i veiledning, egen-terapi og etter- og videre-utdanning slik at terapeuten kan ivareta seg selv som menneske og terapeut, holde seg oppdatert ift ny forskning, og er i en pågående læreprosess i faget gestaltterapi/humanistisk psykoterapi.

Medlemskapet i Norsk gestaltterapeutforening (NGF) gir også medlemskap i European Association for Gestalt Therapy (EAGT), og medlemskap i Norsk forbund for psykoterapi (NFP) og dens moderorganisasjon i Europa, European Association for Psychotherapy (EAP).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Smittevernet ivaretas til enhver tid i forhold til regjeringens retningslinjer.

Mer om rammene for terapien og dine rettigheter som klient finner du her: PRISER, praktisk informasjon, rammer og rettigheter for terapi

Min PERSONVERNERKLÆRING finner du her.

Mer om MINE forpliktelser som praktiserende gestaltterapeut finner du her.

‘Gestaltterapeut MNGF Siv Johanne Hansteen’ Org. nr. 919954876 MVA

Her finner du meg på googlemaps:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gestaltterapeut MNGF Siv Johanne Hansteen

Karakteristiske trekk ved gestaltterapi

Gestaltterapi er en retning innen humanistisk klinisk psykoterapi, som tydeliggjør hvordan vi i ulike situasjoner samhandler med omgivelsene. En grunnleggende idé i gestaltterapi er at hvert menneske, innenfor de begrensninger livet gir, selv er ansvarlig for sine valg og handlinger. Terapiformen er opplevelses- og prosessorientert. Gestaltterapeuten er oppmerksom på hvordan situasjonen utspiller seg og tror ikke på å presse fram forandringer. Det legges vekt på at klienten blir bevisstgjort egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at han/hun/hen tydeligere, uten å bli fortolket eller dømt, kan se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale og eksperimenter. Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er relasjonen. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men involvert i et jeg – du forhold til klienten.

Hvordan en gestaltterapeut arbeider: 
Her og nå

Terapeuten etterspør eller kontakter klientens umiddelbare erfaringer i terapisituasjonen.

Med kontakt som prosess

Terapeuten sørger for å skape sammen med klienten en situasjon (et felt) der de sammen utforsker hvordan de påvirker hverandre.

Med en utforskende innstilling

Terapeuten arbeider med det som oppstår i møtet med klienten som grunnlag for å utforske (eksperimentere) med mål om økt oppmerksomhet om oss selv i relasjon til omgivelsene. 

Videre fremmer gestaltterapeuten:
  • Dialogisk samspill
  • Oppmerksomhet på fenomener som oppstår i samspillet
  • Bevissthet om kroppsliggjort erfaring og tilstander (’taus kunnskap’ eller ’det tatt for gitte’)
  • Sensitiv oppmerksomhet om hva som kommer fra situasjonen (feltet) som skapes mellom oss
  • Oppmerksomhet om hvordan kontakt og tilbaketrekning finner sted i situasjon og relasjon
  • Utforskende (eksperimentell) holdning

KILDE: Norsk gestaltterapeutforening, ngfo.no

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Her kan du se filmen «Mitt yrke: Gestaltterapeut». Filmen er laget av NGI (Norsk Gestaltinstitutt) og NGF (Norsk gestaltterapeutforening) i samarbeid med NRK som en del av serien ‘Mitt yrke’. Filmen ligger på www.nrk.no og på utdanningsetatens hjemmeside www.utdanning.no og på YouTube:

. . .

LANDSKAP – akvarell – Siv Hansteen 2019