Siv Johanne Hansteen, gestaltterapeut MNGF, Fredrikstad, individual- og gruppeterapi

Adresse: Torvgaten 63, 1632 Gamle Fredrikstad. Sentralt i Gamlebyen

Telefon/sms: 95 93 34 78.

E-post-adresse: gestaltterapeut@sivhansteen.no

Jeg tilbyr: Individualterapi og terapigrupper.

LEDIGE TERAPI-TIMER PÅ DAG, ETTERMIDDAG OG KVELD

For bestilling av individuell terapi-time eller om du er interessert i terapi i gruppe, ta kontakt på sms, telefon eller via mail. Jeg svarer senest i løpet av neste arbeidsdag på sms/mail eller ringer deg tilbake om du ønsker det (legg igjen beskjed på sms/tlf-svarer eller mail).

Du trenger ikke henvisning og du får raskt time til individualterapi. Jeg har taushetsplikt. I henhold til ditt personvern (GDPR), bør du ikke dele sensitive helseopplysninger om deg selv pr mail eller sms.

Ønsker du å dele noe om deg selv, i forkant av eventuelt terapi-forløp, ta kontakt pr telefon eller hvis du vil, kan du legge igjen ditt navn og telefonnummer (på sms/mail), og at du ønsker å bli kontaktet, så ringer jeg deg tilbake for en uforpliktende samtale.

JEG UTVIDER MED OPPSTART AV GRUPPER I 2023

Fra januar 2023 utvider jeg min gestaltterapi-praksis som individualterapeut, til også å tilby terapigrupper. Jeg har satt opp datoer for to ulike grupper fra januar til juni 2023, en for menn (annenhver torsdag), og en for studenter og søkere (annenhver lørdag) til gestaltterapistudiet ved Norsk Gestaltinstitutt (NGI). Gruppene startes opp når det er 3 påmeldte, så inntil det er påmeldt 3 stk vil dato for oppstart skyves til neste oppsatte dato. Maksimum antall er 6 stk. Ta kontakt for om du er interessert eller har spørsmål om disse gruppene eller har andre spørsmål om gestaltterapi.

Smittevernet ivaretas til enhver tid i forhold til regjeringens oppdaterte retningslinjer.

Mer om rammene for terapien og dine rettigheter som klient finner du her: PRISER, praktisk informasjon, rammer og rettigheter for terapi

Min PERSONVERNERKLÆRING finner du her.

Mer om MINE forpliktelser som praktiserende gestaltterapeut finner du her.

‘Gestaltterapeut MNGF Siv Johanne Hansteen’ Org. nr. 919954876 MVA

Her finner du meg på googlemaps:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gestaltterapeut MNGF Siv Johanne Hansteen

Karakteristiske trekk ved gestaltterapi

Gestaltterapi er en retning innen humanistisk klinisk psykoterapi, som tydeliggjør hvordan vi i ulike situasjoner samhandler med omgivelsene. En grunnleggende idé i gestaltterapi er at hvert menneske, innenfor de begrensninger livet gir, selv er ansvarlig for sine valg og handlinger. Terapiformen er opplevelses- og prosessorientert. Gestaltterapeuten er oppmerksom på hvordan situasjonen utspiller seg og tror ikke på å presse fram forandringer. Det legges vekt på at klienten blir bevisstgjort egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at han/hun/hen tydeligere, uten å bli fortolket eller dømt, kan se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale og eksperimenter. Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er relasjonen. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men involvert i et jeg – du forhold til klienten.

Hvordan en gestaltterapeut arbeider: 
Her og nå

Terapeuten etterspør eller kontakter klientens umiddelbare erfaringer i terapisituasjonen.

Med kontakt som prosess

Terapeuten sørger for å skape sammen med klienten en situasjon (et felt) der de sammen utforsker hvordan de påvirker hverandre.

Med en utforskende innstilling

Terapeuten arbeider med det som oppstår i møtet med klienten som grunnlag for å utforske (eksperimentere) med mål om økt oppmerksomhet om oss selv i relasjon til omgivelsene. 

Videre fremmer gestaltterapeuten:
  • Dialogisk samspill
  • Oppmerksomhet på fenomener som oppstår i samspillet
  • Bevissthet om kroppsliggjort erfaring og tilstander (’taus kunnskap’ eller ’det tatt for gitte’)
  • Sensitiv oppmerksomhet om hva som kommer fra situasjonen (feltet) som skapes mellom oss
  • Oppmerksomhet om hvordan kontakt og tilbaketrekning finner sted i situasjon og relasjon
  • Utforskende (eksperimentell) holdning

KILDE: Norsk gestaltterapeutforening, ngfo.no

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Her kan du se filmen «Mitt yrke: Gestaltterapeut». Filmen er laget av NGI (Norsk Gestaltinstitutt) og NGF (Norsk gestaltterapeutforening) i samarbeid med NRK som en del av serien ‘Mitt yrke’. Filmen ligger på www.nrk.no og på utdanningsetatens hjemmeside www.utdanning.no og på YouTube:

. . .

LANDSKAP – akvarell – Siv Hansteen 2019