Ledige timer på dagtid, ettermiddag og kveld

Telefon/sms: 95 93 34 78

E-post: gestaltterapeut@sivhansteen.no

Adresse: Torvgaten 63, 1632 Gamle Fredrikstad. Sentralt i Gamlebyen

Jeg tilbyr: Individualterapi og terapigrupper.

Individual-terapi:

For bestilling av individuell terapi-time, ta kontakt på sms, telefon eller via mail.

Du trenger ikke henvisning og du får raskt time. Jeg har taushetsplikt. I henhold til personvernet (GDPR) bør du ikke dele sensitive helseopplysninger om deg selv pr mail eller sms.

Ønsker du å dele noe om deg selv, i forkant av eventuelt terapi-forløp, ta kontakt pr telefon eller skriv ditt telefonnummer i sms/mail, og at du ønsker å bli kontaktet, så ringer jeg deg tilbake for en uforpliktende samtale.

Terapi-grupper:

Terapi-gruppe blir igangsatt når det er minimum 3 interesserte deltagere. Maksimum antall deltakere er 6. Ta kontakt hvis du er interessert i eller lurer på noe om grupper og gestaltterapi. Terapigrupper går over et lengre tidsrom slik av gruppemedlemmene kan bli trygge på hverandre og på terapeuten. Gruppemedlemmene har taushetsplikt og terapeuten fasiliterer og støtter prosessene.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gestaltterapeuter MNGF er forpliktet gjennom sitt medlemskap i Norsk gestaltterapeutforening (NGF) og Norsk forbund for psykoterapi (NFP), og å jevnlig gå i veiledning, egen-terapi og etter- og videre-utdanning slik at terapeuten kan ivareta seg selv som menneske og terapeut, holde seg oppdatert ift ny forskning, og er i en pågående læreprosess i faget gestaltterapi/humanistisk psykoterapi.

Medlemskapet i Norsk gestaltterapeutforening (NGF) gir også medlemskap i European Association for Gestalt Therapy (EAGT), og medlemskap i Norsk forbund for psykoterapi (NFP) og dens moderorganisasjon i Europa, European Association for Psychotherapy (EAP).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mer om rammene for terapien og dine rettigheter som klient finner du her: PRISER, praktisk informasjon, rammer og rettigheter for terapi

Min PERSONVERNERKLÆRING finner du her.

Mer om MINE forpliktelser som praktiserende gestaltterapeut finner du her.

‘Gestaltterapeut MNGF Siv Johanne Hansteen’ Org. nr. 919954876 MVA

Her finner du meg på googlemaps:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Karakteristiske trekk ved gestaltterapi

Gestaltterapi er en retning innen humanistisk klinisk psykoterapi, som tydeliggjør hvordan vi i ulike situasjoner samhandler med omgivelsene. En grunnleggende idé i gestaltterapi er at hvert menneske, innenfor de begrensninger livet gir, selv er ansvarlig for sine valg og handlinger. Terapiformen er opplevelses- og prosessorientert. Gestaltterapeuten er oppmerksom på hvordan situasjonen utspiller seg og tror ikke på å presse fram forandringer. Det legges vekt på at klienten blir bevisstgjort egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at han/hun/hen tydeligere, uten å bli fortolket eller dømt, kan se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale og eksperimenter. Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er relasjonen. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men involvert i et jeg – du forhold til klienten

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Her kan du se filmen «Mitt yrke: Gestaltterapeut». Filmen er laget av NGI (Norsk Gestaltinstitutt) og NGF (Norsk gestaltterapeutforening) i samarbeid med NRK som en del av serien ‘Mitt yrke’. Filmen ligger på www.nrk.no og på utdanningsetatens hjemmeside www.utdanning.no og på YouTube:

. . .

LANDSKAP – akvarell – Siv Hansteen 2019